Betingelser


Betingelser gjelder for Viken Aktiv, Follo Aktiv AS og Follo Skiskole.

Avbestilling av kurs og privattime
Ved avbestilling mindre enn 2 uker før kursstart vil 50 % av kursavgiften, bli refundert.

Ved avbestilling mindre enn 1 uke før kursstart, vil kursavgiften ikke refunderes.

Avbestilling av påbegynte kurs
Kurs som er påbegynt, men som kunden ikke kan fullføre, vil ikke bli refundert.

Kansellering av kurs
Hvis privattimer eller kurs kanselleres, vil kunden få et annet tilbud/dato av samme eller høyere verdi.
Hvis det nye tilbudet ikke godtas, vil innbetalt beløp bli kreditert til samme kortnummer eller kontonummer.

Force Majeure
Om kurset må endres enten ved at enkelte dager går ut eller at det blir omgjøring av programmet på grunn av værforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), refunderes ikke deler av påmeldingsavgiften.

Skader
Follo Skiskole står ikke til ansvar for skader på kursdeltagerne.

GDPR
Her er et kort sammendrag av våre løfter til deg når det gjelder hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du bør lese hele personvernerklæringen for fullstendighets skyld.
Follo Skiskole og Viken Aktiv er en del av Follo Aktiv AS, og opplysninger blir samkjørt.

  • Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og personvernerklæringen vår. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.
  • Opplysninger vi har om deg, er opplysninger du selv gir oss når du registrerer en deltager. Dette ligger lagret hos deltager.no.
  • Personopplysningene dine deles ikke med noen.

HELE PERSONVERNERKLÆRINGEN:
Vi må behandle en del opplysninger om deg for at vi skal kunne holde kurs. Det er viktig for Follo Aktiv AS at ditt personvern ivaretas når du benytter tjenesten, og at du forstår hvordan vi bruker personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor, og hva vi bruker opplysningene til. Denne personvernerklæringen er en del av Follo Aktiv AS sine brukervilkår. Ved å godta personvernerklæringen og brukervilkårene aksepterer du at Follo Aktiv AS behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen.

1 Informasjon vi samler inn
Opplysninger du gir oss
I tilknytning til påmeldingen er blant annet navn, e-post, telefonnummer, fødselsdato og betalingskortnummer. Follo Aktiv AS har ikke tilgang til å lese eller oppbevare kortnummer.
Opplysninger Follo Aktiv AS registrerer når du bruker tjenesten
Deltager.no registrerer informasjon om deltagernavn, alder, telefon og epostadresse.

2 Hvordan vi bruker personopplysningene dine
Gjennomføring av avtalen med deg
Follo Aktiv AS bruker personopplysningene dine til å levere tjenesten som avtalt. Vi bruker også opplysningene til å gi deg en best mulig brukeropplevelse.

Markedsføring
Overfor brukere som har et aktivt kundeforhold til Follo Aktiv AS (det vil si at du er registrert bruker), vil vi kunne sende markedsføring per e-post. Slik markedsføring skjer alltid innenfor rammene av markedsføringsloven. Du kan be om ikke å motta slik markedsføring.

3 Hvordan vi deler personopplysningene dine
Generelt
Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre tjenesten eller vi skulle være forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift eller rettslige prosesser.
Enhver deling utover slik deling som nevnt i dette punktet krever ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne (i medhold av en databehandleravtale). For å sikre at disse databehandlerne behandler personopplysninger på en forsvarlig måte benytter vi EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland.

4 Nyhetsbrev
Follo Aktiv AS benytter Mailchimp for utsendelse av nyhetsbrev. Her er navn og epost lagret for deltagere hos Follo Aktiv AS (herunder Follo Skiskole).

Mailchimp Prior Privacy Policy:
https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy/

5 Innsyn, retting og sletting av personopplysninger
Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg. Hvilke personopplysninger du har registrert eller på annen måte oppgitt fremgår av profilen din. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

6 Informasjonssikkerhet
Vi har gjennomført organisatoriske og tekniske rutiner og tiltak som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet, og at de er tilgjengelige ved behov.

7 Endringer i personvernerklæringen
Vi vil nå og da komme til å oppdatere denne personvernerklæringen for å reflektere eventuelle endringer i tjenesten. Ved større endringer vil vi varsle deg direkte på egnet måte, enten via tjenesten eller e-post.

8 Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon
Follo Aktiv AS,
organisasjonsnummer 814 156 192
Lerdalsveien 26
1263 Oslo

Vi kan kontaktes på epost: info@folloaktiv.no eller telefon: 932 14 590.